support

Retail Support

PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Samlad spetskompetens inom rekrytering, utbildning
och supporttjänster inom retail.

Vem ställer ut?

Bland Retail support finns utställare som presenterar de kompletta
lösningarna inom personal- och kompetensförsörjning.

Rekryteringstjänster
Utbildning och kurser
Mediabyråer
Konsulter
Logistikoperatörer

 

Vem besöker?

Till Retail support söker du dig som är intresserad av att hitta
nya sätt att hantera personal- och kompetensförsörjning. 

HR chefer
Butikschefer
Ehandelschefer
Konsulter
Logistikansvarig

 

Skräddarsy ditt deltagande

Vi lyssnar på era behov för att ni ska få ut maximalt av ert deltagande. Utmana oss med nya idéer och samarbeten för ett givande deltagande när vi fyller hallen med köpstarka kunder och beslutsfattare. Kontakta oss gärna för vidare information!

Scroll to Top