om retail experience live

Retail Experience Live är framtidens och den enda heltäckande mötesplatsen inom retail och ett måste för alla som vill  ta del av det stora detaljhandelsskiftet som förväntas ske 2025. 

Retail Experience Live är utformat för att möta retailvärldens nya karta och snabba förändringar. Nya affärsmodeller växer fram och alla ställer sig frågan vilka insatser som krävs för att nå nya marknadsandelar. Retail Experience Live är  Sveriges enda heltäckande mötesplats som omfattar hela spektret inom retail och brands. Storheten och bredden i mötesplatsen ligger i fyra genomtänkta fokusområden.

Retail Tech, Marketing & Brands, Retail Support och In-Store Design

Scroll to Top